7/2014

Na den misionářem

Letos jsem už potřetí vyrazil na Prague Pride jako křesťan, který se raduje z toho, že lidé nejsou všichni stejní. Společně s občanským sdružením Logos jsem celý týden pomáhal organizovat modlitební sezení a další akce. Letos byl „náš“ doprovodný program bohatší než kdy dřív a snad i v průvodu jsme byli dobře vidět.

Projevy nepochopení i respektu vůči Bahá’í společenství v Íránu

Historický exkurs a současný stav

Medializace současného dění v zemích islámského světa povětšinou přehlíží fakt, že i přes evidentní projevy násilí a netolerance vůči způsobu smýšlení, které nekoresponduje s islámskou věroukou, jsou v těchto zemích doložitelné projevy tolerance a snah o smíření.