7/1997

Nepotřebujeme je?

Krysař z Novy spískal lákavou pohlednici z Kanady a málem jsme vyřešili romskou otázku. Chvíli to vypadalo, že půjde exportovat aspoň české problémy, když se nedaří vyvážet české zboží. Ale ani o ty nakonec nikdo nestál.

Plakát

Šlapali jsme do pedálů už čtyřicátý kilometr, a tak zastávka ve vlastibořské hospodě byla osvěžující. Osvěžující? Snad jen pro tělo, psyché byla šokována, neboť na dveřích hospody visel plakát. Ale jo, jen si ho vemte, stejně to tu jenom straší – zaznělo od pípy, a tak vám tu relikvii přináším…

Dvě tradice

Evropa v Hongkongu ustoupila Asii. Evropa s tradicí demokracie a tolerance ustoupila komunistické Asii. Komunistická čínská říše přebrala od Velké Británie opět do svého vlastnictví britskou državu. Hongkong se zejména v posledních dvaceti letech stal znamením svobody, hospodářské prosperity a pokojného soužití několika civilizačních i náboženských systémů asijských i evropských.

Mylné základy

Historik materiál shromažďuje, třídí, vybírá, hodnotí. – Publicista zná pouze starost, jak jej interesantně a čtivě reprodukovat.

Jedním z témat čs. politiky let 1918–1926 byl spor mezi Masarykem (Benešem) a Kramářem. Ant. Klimek (Boj o hrad, Praha 1996) ve spoustě údajů čtenáři neusnadnil rozpoznat následující:

Hutně a chutně 7/1997

Na studii B. Komárkové O dvojím individualismu z r. 1945 (viz též Lidská práva, EMAN, Heršpice 1997) se odvolává Pavel Černý ve svém článku Není to liberalismus, co dnes selhává, otištěném v LN 17. 7. 1997. Není to liberalismus, co selhává, ale … způsob politiky a především života, který není založen na odpovědnosti.