6/2008

Hutně a chutně 6/2008

Variacemi na Dvořákovu Humoresku uvedlo jazzové Trio Bas Kisjes knihu kreseb Josef Ivana Urbánka v pražské Galerii Lapidáriu. Skladbu českého klasika pojali ve stylu kreseb Ivana Urbánka. Mladí nizozemští jazzmani též dvakrát uchvátili návštěvníky podniku U zavěšeného kafe na pražském Úvoze.

Zapomněli jsme, co nás ubíjelo?

Nepřekvapilo mě, jak podobné vzpomínky na normalizaci máme s Pavlem Keřkovským (Zapomněli jsme, co nás ubíjelo, Protestant 5/2008), naproti tomu mě zaujalo, jak odlišně některé hodnotíme. Pamatuji si například, že k normalizační honoraci politické, ale i herecké jsem měl takovou nechuť, že jsem v době vzniku seriálu neviděl ani jeden díl Nemocnice na kraji města.

Kdyby to nebyla řeč a slova

PKP 06/2008: Žalm 19 v překladu Petra Pazdery Payna

Žalm 19

Ke zhudebnění, píseň pro Davida

Nebesa vypovídají o Boží vznešenosti,

obloha nese jeho rukopis,

den po dni se ujímá řeči,

noc za nocí se dává poznat.

Kdyby to nebyla řeč a slova,

naslouchat jejich hlasu by bylo k ničemu.

PROTESTOR 2008/6: Dokument z 27. května 1978

Přelomový okamžik

Informace Jana Šimsy (1978) o vypuzení faráře Miroslava Heryána z brněnského II. sboru, rozbor této události a úvaha o poslání církve v daných poměrech je svědectvím z určitého přelomového okamžiku zdaleka ne jen na cestě Českobratrské církve evangelické. V následujících třech, čtyřech dnech Miroslav Heryán, jemuž se vytýkaly především ekumenické styky s katolíky, v Brně končí a Jan Šimsa je zadržen, následně pak obviněn, odsouzen a uvězněn. Rodinný domek Šimsových měl přestat být místem nezávislých aktivit brněnských chartistů a jejich příznivců, evangelíků a katolíků, liberálů, socialistů a komunistů.