6/2005

Kázání Štěpána Hájka

Text: Jonáš 3,10

I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil.

Bůh neučinil, co chtěl učinit. To je pozoruhodné. Logicky z toho plyne, že Bůh je v pohybu, jeho vůle má jakýsi svůj „vývoj“. Mění svá stanoviska, rozhoduje se podle situace.

Američtí presbyteriáni proti zdi na Západním břehu Jordánu

V červnu 2004 přijal 216. synod [Slovem synod zde označuji General Assembly, valné shromáždění církve, konané každý rok, počínaje r. 2004 jednou za dva roky.] Presbyterní církve USA [Presbyterian Church in the USA Dále jako PC(USA).] rozhodnutí, kterým pověřuje ekonomické oddělení církve, aby „iniciovalo postupné a adresné stažení investic z firem, které působí v I

Byly věci rozhodnuty předem?

(K recenzi Petra C. A. Moreého, Čeští evangelíci za války, Pt č. 5)

Byla třetí republika pouhým předstupněm diktatury sovětského typu?

Tak to líčila stalinistická propaganda i historiografie. Smyslem bylo zamlčet jiné možnosti. Kupodivu se to týmiž soudy hemží i po Listopadu. Jen s opačným hodnotícím měřítkem.

Slepec

Nalil jsem slepci víno.

Jak jistotně po něm sáh

a řekl: „Není lidí! Znám

jenom věci! Víno si nalilo víno

a sklenice pije ze sklenice!

Znám jenom věci! A děti!

Prosím vás, chodíte s dětmi

do pohádky nebo

s pohádkou k dětem?“

(Předposlední)