5/1995

O osmdesátinách ETF

anketa

Na konci března slavila Evangelická teologická fakulta (dříve Komenského a ještě předtím Husova bohoslovecká fakulta) 80. výročí založení. V té souvislosti jsme jejím učitelům, studentům i dalším osobnostem položili následující otázky:

 

Kázání Hanse van der Horsta 5/1995

Potom odšel Ježíš za moře Galilejské neb Tiberiadské. A šel za ním zástup veliký, nebo viděli divy jeho, kteréž činil nad nemocnými. I všel na horu Ježíš a tam seděl s učedníky svými. Byla pak blízko veliká noc, svátek Židovský. Tedy pozdvih očí Ježíš a viděv, že zástup veliký jde k němu, dí Filipovi: Kde nakoupíme chlebů, aby pojedli tito?

Antikoncepce

Antikoncepce – trojský kůň moderní civilizace

je nadepsán leták, který signovali Lékaři iniciativ „Pro život“. Více se o autorech nedovídáme. Leták je k dispozici u některých soukromých lékařů, popř. u některých lékařů na některých poliklinikách – mezi osvětovými letáky, které jsou k rozebrání zdarma.