5/1993

Mládež o husitství

V prvním ročníku pomaturitního studia na evang. akademii proběhla v hodině filosofie diskuse o husitství. Východiskem byly názory devatenácti studentů, jež byly poté vzájemně komentovány účastníky ankety vyučujícím. Názorové spektrum bylo široké, od odmítání k hodnocení pozitivnímu.

Zaznamenali jsme 5/1993

Redaktor Mladého světa Marek Šálek se ptal 24. 3. t. r. na Zbraslavi chodců, zda ví, proč se slaví velikonoce. V MS č. 14 zveřejnil odpovědi sedmnácti dotázaných.

Většina tuší, že jde o nějaký svátek, někteří vědí, že o svátek křesťanský, i když pouze jednou (!) zazní určitý náznak souvislosti s ukřižováním a vzkříšením Ježíše Krista. Nejčastěji se objevuje názor, že velikonoce se nějak vztahují k jaru. Některé perly stojí zato ocitovat. Ne pro náš posměch či povyšování, ale pro přesnější představu o stavu společnosti.

Zprávy klubu akcionářů

Svým rozhodnutím nevydávat zatím akcie nám vláda poněkud zkomplikovala život. Protože neznáme termín, kdy k vydáni dojde (píšu tyto řádky s nadějí, že ve chvíli, kdy je budete čist, můžete mít akcie už v kapse), museli jsme pozastavit plánované akce. Z toho důvodu se nekonalo ani sejití výboru 24. dubna v Pardubicích. Toto setkání se uskutečni první sobotu po pondělí, jímž vydávání akcií začne.