4/2010

Hutně a chutně 4/2010

Novelizace Občanského soudního řádu zvýšila nezabavitelnou částku při exekucích na dvojnásobek životního minima. Nový zákon o půjčkách počítá zase s tím, že člověk bude moci do čtrnácti dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu.

Navázal na tradici

Na základě aféry rozpoutané ohledně výroků na adresu homosexuálů, Židů a zejména církví odstoupil koncem března lídr ODS Mirek Topolánek. Aféra jistě nepřevyšuje svým významem jiné podobné události v této republice, v tomto listě si jí všimněme proto, že se tu bezprostředním hybatelem na politické scéně staly výroky o církvi.

Několik námětů k zamyšlení

Kázání

anebo jeho část by mohlo být událostí Boží milosti, ale není to samozřejmost. Může se stát Slovem Božím, ale není jím automaticky, může celé anebo jeho část být živým svědectvím o Božím díle, ale není předem hotovou daností (tzv. pozitivismus), může se stát spásnou událostí, ale nepůsobí samočinně, tedy ex opere operato.

Pokračuje azyl i arogance moci

Minulý ročník Protestantu jsme otevírali zprávami o tom, jak vedení Prahy 11 fakticky vystěhovalo na ulici azylové služby, které v sounáležitosti s evangelickým sborem a kostelem na Jižním Městě provozovalo občanské sdružení Společnou cestou. Co prožili aktéři postižení touto zvůlí v následujících dvanácti měsících?

Kázání Marka Zikmunda

Text: Matouš 9,1–8

V posledním měsíci se v několika souvislostech objevilo téma odpuštění mezi národy. Otiskujeme kázání, které k tomuto tématu boskovický farář M. Zikmund pronesl v partnerském sboru v bavorském Saalu nad Dunajem v neděli 18. 10. 2009.

Matouš 9,1–8

Pomáhat a chránit

Můj muž jim říká Langrova autíčka, a nesmlouvavě klene oblouky souvislostí a analogií až do nacistických časů, kdy na opascích elitních jednotek stálo „Gott mit uns“. Když to kolem nás projíždí, je opravdu rozzlobený a tvrdí, že „Pomáhat a chránit“, když jde o policii, je stejně velkohubé jako dovolávat se Boha, když jde o vojsko. Má to promyšlené.