4/2010

Kdo taký žal vám způsobil Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:42

Západem v stromech vyzlacen čněl ostrov v mrtvém tichu trav,
na zlaté půdě zlatý sen se vzpjal a vzlét’ kol našich hlav:
Šly ženy, jež jsme znávali, však byly bledé k nepoznání.
krev ssedlou měly na srdcích a měly bodné rány v skráni.

Nadace Divoké husy 4/2010 Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:41

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout.
Søren Kierkegaard

Hutně a chutně 4/2010 Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:40

Novelizace Občanského soudního řádu zvýšila nezabavitelnou částku při exekucích na dvojnásobek životního minima. Nový zákon o půjčkách počítá zase s tím, že člověk bude moci do čtrnácti dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu.

PRO HOMINE 2010 / OČI nory a zory vroucího vidění Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:39

AKTUÁLNÍ SLOVNÍČEK BIBLICKÝCH POJMŮ

Navázal na tradici Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:36

Na základě aféry rozpoutané ohledně výroků na adresu homosexuálů, Židů a zejména církví odstoupil koncem března lídr ODS Mirek Topolánek. Aféra jistě nepřevyšuje svým významem jiné podobné události v této republice, v tomto listě si jí všimněme proto, že se tu bezprostředním hybatelem na politické scéně staly výroky o církvi.

Kočka leze dírou, apoštol oknem… Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:34

Denominační křesťanství je mrtvé. Tradiční církevní útvary, jejichž věroučné důrazy se formovaly v zápasech uplynulých staletí, se v současnosti staly jen prázdnou slupkou bez jakéhokoli užitku. Nastává čas k jejich překonání, čas rozorat meze a konečně tak dosáhnout pravé a ničím nenarušené jednoty.

Několik námětů k zamyšlení Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:32

Kázání

anebo jeho část by mohlo být událostí Boží milosti, ale není to samozřejmost. Může se stát Slovem Božím, ale není jím automaticky, může celé anebo jeho část být živým svědectvím o Božím díle, ale není předem hotovou daností (tzv. pozitivismus), může se stát spásnou událostí, ale nepůsobí samočinně, tedy ex opere operato.

Pokračuje azyl i arogance moci Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:31

Minulý ročník Protestantu jsme otevírali zprávami o tom, jak vedení Prahy 11 fakticky vystěhovalo na ulici azylové služby, které v sounáležitosti s evangelickým sborem a kostelem na Jižním Městě provozovalo občanské sdružení Společnou cestou. Co prožili aktéři postižení touto zvůlí v následujících dvanácti měsících?

Kázání Marka Zikmunda Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:29
Text: Matouš 9,1–8

V posledním měsíci se v několika souvislostech objevilo téma odpuštění mezi národy. Otiskujeme kázání, které k tomuto tématu boskovický farář M. Zikmund pronesl v partnerském sboru v bavorském Saalu nad Dunajem v neděli 18. 10. 2009.

Matouš 9,1–8

Pomáhat a chránit Protestant Čt, 07/06/2012 - 08:27

Můj muž jim říká Langrova autíčka, a nesmlouvavě klene oblouky souvislostí a analogií až do nacistických časů, kdy na opascích elitních jednotek stálo „Gott mit uns“. Když to kolem nás projíždí, je opravdu rozzlobený a tvrdí, že „Pomáhat a chránit“, když jde o policii, je stejně velkohubé jako dovolávat se Boha, když jde o vojsko. Má to promyšlené.