Nadace Divoké husy 4/2010

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout.
Søren Kierkegaard

V první polovině května poletíme s Divokými husami do Vsetína podpořit občanské sdružení Letokruhy. Vzniklo s cílem ulehčit život seniorům a lidem trpícím poruchami paměti a orientace jako důsledku demence, poúrazového stavu nebo jiného onemocnění. Nemocným i jejich příbuzným a pečovatelům v současné době poskytují veškeré služby s touto problematikou spojené, od diagnostiky a odborné péče, až po prostý pocit, že „v tom“ pečující lidé nejsou sami. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 1. do 14. května 2010 a jejíž výtěžek bude použit na nákup mobiliáře a polohovacích lůžek do denního stacionáře pro seniory ve Valašské Polance.

V druhé polovině května Divoké Husy zamíří podpořit Oblastní Charitu Ostrov a její Domov pokojného stáří v Hroznětíně. Domov nabízí péči a pomoc lidem, kteří pro svůj vysoký věk či nepříznivý zdravotní stav nejsou schopni žít ve vlastním prostředí a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb. Snaží se poskytnout co nejpřirozenější domácí prostředí, soukromí a také co nejčinorodější prožívání stáří.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 15. do 28. května 2010 a jejíž výtěžek bude použit na zakoupení sítí proti hmyzu do oken Domova a nákup materiálu pro tvůrčí aktivity seniorů.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/2700, variabilní symbol 314 pro Letokruhy a 315 pro Charitu Ostrov nebo odeslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Divoké husy obdrží 27 Kč.

Nyní můžete přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na http://www.darcovskasms.cz.

Do sbírky pro Diakonii v Praze 3 jste přispěli částkou 22 089 Kč, za kterou vám, čtenářům časopisu Protestant, upřímně děkujeme.