4/2007

Pochyby o lži

Lidstvo mi oznámilo
že jednou musím zemřít

Nevěřím lidem
ubližují jeden druhém
a nedá se na ně spolehnout…
Jak mám tedy věřit
že jednou musím zemřít

Ani slunci nevěřím
– každou chvíli může vybuchnout

A jak mám věřit těm co
znečišťují oblohu
    nebesy
a podzemí peklem?

Světlo drtí čas…

Světlo vzkříšeného Krista se prolomilo do času Velikonoc. Každý rok se na kazatelnách, v kostelních lavicích, v skrytu „svého pokojíku“ pokoušíme tomuto světlu vystavit a zakoušet ho. A nejenom tam. Velikonoční dění vždy nacházelo bohatou rezonanci také ve výtvarném umění a literatuře. A samozřejmě také v hudební tvorbě.

Vysvobozující vyvádění jako úvod do čtení Písem

Středně štíhlá kniha K. A. Deurloo, emeritního profesora Starého zákona a Biblické teologie na Amsterdamské univerzitě, kvalitně přeložená jeho oddaným žákem a starozákoníkem Evangelické teologické fakulty UK Martinem Prudkým, nyní jejím prozřetelným děkanem, je téměř charismatickým úvodem do studia Bible, především však Starého zákona.