3/2021

Ve stínu covidu

Návrh novely zákona o hmotné nouzi (viz text dopisu poslancům a rozhovor v tomto čísle) není zdaleka jediná zákonodárná iniciativa, která zatím proplouvá legislativním procesem „ve stínu covidu“.

Křesťané na neočekávaných místech Protestant Čt, 25/03/2021 - 16:31

Teologickým učitelem, k němuž se nikdy nepřestal hlásit, byl Svatopluku Karáskovi J. M. Lochman.

Etika doteků Protestant Čt, 25/03/2021 - 16:30

Nedávno se mi dostala do rukou kniha o terapii pevným objetím (TPO). Tato terapeutická metoda vychází z tzv. holding therapy, kterou propagovala Martha Welchová a v českém prostředí ji převzala Jiřina Prekopová.