Křesťané proti kriminalizaci chudých

Číslo

Otevřený dopis poslancům a poslankyním PSP ČR k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

Poslanecká sněmovna bude v nejbližší době projednávat návrh zákona (kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který by umožnil zabavovat část sociálních dávek jako trest za spáchání drobných přestupků. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi je přepracovanou verzí dva roky starého návrhu ODS, který mezitím prošel přepracováním MPSV a který ke schválení doporučil sněmovní sociální výbor. Novela, pod níž se podepsali občanští demokraté Jan Bauer, Jana Černochová nebo stranický předseda Petr Fiala, počítá s tím, že příjemci sociálních dávek by o tuto podporu mohli na tři měsíce přijít tehdy, spáchají‑li opakovaně přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku. Návrh zákona také stanoví pořadí, ve kterém se mají doposud nezabavitelné dávky snižovat. V § 4a odst. 2 se praví: „Doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí lze snížit i opakovaně na dobu více měsíců po sobě, dokud všechny pokuty za vybrané přestupky, oznámené příslušné krajské pobočce Úřadu práce, nebudou uhrazeny… Nejdříve se sníží doplatek na bydlení, a nestačí-li to, sníží se příspěvek na živobytí.“ Částka, o kterou bude dávka z důvodu úhrady pokuty za některý z přestupků snížena, se nově stane příjmem obce.

Podle odborníků na sociální práci novela představuje nebezpečný sociální experiment, který sociální politiku de facto nahrazuje politikou trestní a který řadu lidí, kteří se už teď neobejdou bez pomoci, uvrhne do ještě větší bídy a ilegality. Z hlediska tolik proklamované rozpočtové odpovědnosti navíc v posledku bude znamenat mnohem větší výdaje pro stát, stejně jako nevyhnutelný nárůst kriminality.

Odbornice Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi k tomu říká: „V případě přestoupení vyhlášek obcí půjde ale převážně o porušování nápadů místních zastupitelů, které nezřídka končí zrušením ze strany ministerstva vnitra pro svou nezákonnost, případně Ústavním soudem pro neústavnost. Všichni si jistě vybaví neslavné konce zákazů sezení mimo lavičky nebo vynášení nábytku před dům adresované zpravidla jen občanům vyhrazených částí měst.“

Dalšími důvody k exekuci bude nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce a zanedbávání péče o něj, jež spočívá v neomluveném zameškání více než sta hodin během jednoho školního roku. Zákonodárci se přitom odkazují na neexistující ustanovení školského zákona, neboť ten se o trestu za absenci při stanoveném počtu hodin vůbec nezmiňuje.

Alena Zieglerová to komentuje: „V oblasti péče o děti je navrhováno trestat nezapsání dítěte do školy, za což je ve školském zákoně pokuta pět tisíc, která tak bude moci být nezodpovědným (nebo neinformovaným) rodičům stržena z dávek, aby obohatila obecní kasu. Za 100 neomluvených hodin za pololetí má pak přijít další sankce pět tisíc, byť nic takového už školský zákon neobsahuje. Děti jsou podle něj omlouvány rodiči, takže půjde de facto o pobídku, aby rodiče svým dětem záškoláctví omlouvali, protože jinak rodina nebude mít co jíst a kde bydlet. Promyšlené.“

Předkladatel novely poslanec Bauer současně navrhuje, aby část podpory bylo možné odejmout nikoliv až po třech proviněních, ale hned napoprvé, bude-li mít obec pochybnosti o „způsobilosti pachatele k nápravě“.

V těchto dnech půjde novela do druhého čtení a vzhledem k tomu, že prvním čtením, které proběhlo na konci předminulého roku, prošla velmi hladce (pro její zamítnutí se vyslovilo jen čtrnáct poslanců), lze se důvodně obávat, že tento zákon kriminalizující chudé bude schválen.

Bude-li zákon přijat, přispěje ke stavu, v němž je demokracie jen pro některé, a lidská důstojnost chudých, slabých a zranitelných bude ještě více pošlapávána. Společnost, otřesená covidovou epidemií, se začne rozkládat ještě víc. Jako křesťané a křesťanky chceme být s takto vylučovanými spoluobčany solidární. Protestujeme proti této asociální zákonodárné iniciativě a důrazně varujeme před jejími důsledky.

Tomáš Trusina, farář
Jan Bierhanzl, filosof a vysokoškolský učitel

Dopis byl odeslán dne 7. 2. 2021 spolu s podpisy 282 osobností, zejména kazatelů a kazatelek, teologů, sociálních pracovníků, představitelů charitních, diakonických a dalších neziskových organizací ze sociální sféry.

Děkujeme signatářům a dalším za podporu i šíření této výzvy. Novela zákona měla být podle posledního harmonogramu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednána 23. 3. 2021, ale projednávání bylo opět odloženo. Budete-li chtít stanovisko vyjádřené v dopise ještě podpořit, je jistě možné napsat přímo poslancům a poslankyním, zejména z hnutí ANO a z koalice SPOLU.

Byl citován zde:

https://denikn.cz/558133/zakon-psal-sam-zivot-a-starostove-z-vyloucenych-lokalit-snemovna-bude-resit-zda-chudi-za-prestupek-prijdou-o-davky/?ref=tit

a na serveru https://www.blisty.cz

Připojila se také Charita Česká republika: https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/ krestane-se-ozvali-proti-kriminalizaci-chudych/

Duel na Proglasu:

https://zpravy.proglas.cz/13/za-prestupky-odneti-davek-prevence-proti-kriminalite-ci-nebezpecny-socialni-experiment/