2/2005

Přírodní katastrofy a NHL

Zdálo se, že pro Kanaďany bude největší katastrofou v letošním roce zrušení Národní hokejové ligy. Lid však oplakává nepřítomnost hokeje na televizní obrazovce méně, než se čekalo. Poslední zpráva, která vzrušila veřejnost od Vancouveru po Halifax, byl soud s Todem Bertuzzim. Vlk se nažral a koza zůstala celá.

I řekl jsem Já jsem Ezdráš

I řekl jsem Já jsem Ezdráš

a vítr se mi hnal po hrdle

hraje o zvuk mého hlasu

naslouchal jsem větru

táhnoucímu nad mou hlavou a vzhůru do noci

A obrátiv se k moři řekl jsem

Já jsem Ezdráš

avšak vlny nevydaly ozvěnu

Má slova pohltil hlas

zpěněného příboje

nebo přeskočila vzedmuté vlny