2/2000

Kázání Jiřího Šimsy

Čí: Mk 5,1–20

Text: A když vstoupil na lodí, prosil ho ten, kterýž trápen býval od ďábelství, aby s ním byl. Ježíš pak nedopustil mu, ale řekl jemu: Jdi k svým do domu svého, a zvěstuj jim, kterak veliké věci učinil tobě Pán, a že slitoval se nad tebou.

Mk 5,18–19

 

Milé sestry a bratři!