1/2008

Hutně a Chutně 1/2008

„V elektrárně potřebovali zregulovat něco, čemu se anglicky říká idle power. Co to je? „Jalový výkon,“ napověděl mi jeden z techniků. Výkon je množství práce za určitý čas, ale to ještě vůbec neznamená, že je té práce v daném čase třeba. … Z novoročního projevu se dozvíme velikou novinu, totiž, že se máme dobře.

Co vlastně Bible říká o homosexualitě

Problematika homosexuality a homogenitálního jednání se v uplynulých desetiletích stala emblematickým tématem konzervativních křesťanů. Tato dříve nepříliš promýšlená oblast se postupně propracovala mezi otázky, na kterých se „láme chleba“ a které (dávno již napříč tradiční konfesní příslušnosti) kreslí dělicí čáry mezi jednotlivými křesťanskými proudy.

Mé Československé jaro

V Protestantu 10/07 vyzval Jaromír Procházka redakci i čtenáře Protestanta, aby sérií osobních svědectví připomněli, co pro ně znamenal pohyb v československé společnosti, završený rokem 1968. Požádali jsme autora výzvy, aby šel příkladem – v naději, že inspiruje další následovníky.

Přemáhat strach nebylo na naší práci nejobtížnější

Přinášíme projev Ondřeje Cakla, který pronesl na konci května 2007, když přebíral Cenu Františka Kriegla za rok 2007, udělovanou Nadací Charty 77, za monitorování aktivit neonacistických skinheadů. Text projevu mapuje nejen aktivitu lidí z projektu Monitoring, ale zároveň poskytuje přehled neonacistických aktivit a upozorňuje na dluhy státních orgánů.