10/2006

Řeč o svobodě slova

Následující řeč byla připravena pro letošní udílení Ceny Broni Müllerové, kterou každoročně udílí Nadace Jana Husa v Brně oceněným středoškolským pracím, jejichž tématem je pronásledování a zápas o lidská práva za komunismu. Letošní udílení doprovodila otištěná řeč L. Hejdánka, kterou ve zkrácené verzi přednesl 7. 4. 2006 Jan Kačer. Přinášíme téměř úplné znění.