Štěpán Hájek

Protestor 3/2022

Žena z fary i z disentu Milena Šimsová 5. 10. 1932 – 21. 2. 2022. V příloze tentokrát zprostředkujeme několik textů, které připomínají život, dílo a důrazy Mileny Šimsové. Loučili jsme se s ní v Blahoslavově domě v Brně 5. 3. 2022, kde také zazněla většina publikovaných textů.