Pavel Jun

Co je pravda?

(malé filosoficko-teologické sci-fi)

motto: Pilát mu řekl: Co je pravda?

V archivu agentury PLT, která se zabývala průzkumem veřejného mínění a dostala se před nedávnem do likvidace, byl nalezen spis o jejím posledním průzkumu. Průzkum měl obsahovat jedinou otázku: Co je pravda? Seznamujeme vás s jeho závěrem:

Dlaždič

Před naší farou se jednoho jasného rána objevil starý dlaždič. Pár dnů jsem se na něj chodil dívat, bylo mi totiž tenkrát asi pět let a neměl jsem co jiného na práci. Díval jsem se přes plot, jak klekal na chodník mezi hromádky žulových kostek a jak pod jeho rukama vznikal pevný a rovný chodník. Jednoho dne už nepřišel, ale zůstal po něm pevný a rovný chodník.

Jak se maluje láska

„Tak mi ještě něco namaluj“, žadonilo dítě, přestože (protože) už mělo jít spát.

„Namaluji, ale pak půjdeš do postele, ano?“ smlouval jsem.

„Tak jo.“

„Co mám namalovat?“

„Třeba dům.“

Namaloval jsem náš dům. Potěšilo mě, že jej dítě poznalo.

„Namaluj ještě nějaký dům.“ Namaloval jsem hned tři domy v sousedství.

Ďábelská taktika

Pak ho Ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou na kolena a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: ‚Jdi z cesty satane, neboť je psáno: Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ (Mat 4,8–10)