Mikuláš Vymětal

Oč jde v mesiánském židovství

Článek „Mesiánští Židé“ od Mikuláše Vymětala (Protestant 3 a 4) nemohu nechat bez poznámky. Žijeme v Holandsku a více než 15 let jsme v úzkém spojení s mesiánskými Židy v Izraeli. Z článku zjišťuji, že autor zná pouze dva jejich sbory v Jeruzalémě, do jednoho z nich (u Jaffa-Port) chodí převážně pracovníci z ciziny, není tudíž reprezentativní.

Šinuj sexista?

Časopis Šinuj (viz informace v Protestantu 4/02), vydávaný jediným (šéf)redaktorem, má 27 stran textu a díky půvabným ilustracím Bedřišky Znojemské přesahuje svým vzhledem mnohé „etablované“ časopisy církevní (Protestant, Český bratr, Bratrstvo).