Martin Šimsa

Proč mají protestanti protestovat zejména proti protestantům? Protestant Po, 29/06/2020 - 15:59

Za tuto volnou interpretační úvahu nese odpovědnost pouze její autor, ne Ladislav Hejdánek, který ji pouze inspiroval a nemá možnost se bránit proti tomu, co se s jeho myšlenkami a úvahami děje.

Bilance třiceti (padesáti) let demokracie

Nepřetržitě žijeme nejdelší dobu v našich dějinách v demokratické republice, tedy třicet let, a když k tomu připočteme dvacet let první republiky, tak bychom se dostali na masarykovských padesát let trvání demokracie. Ale ovšem nebylo to padesát let klidného a nepřetržitého vývoje, ale vývoje přetrženého padesáti lety horké a studené války, nedemokratických, diktátorských režimů.

Diskuse o české otázce

Česká společnost byla na konci 19. století kulturně a národnostně konstituovaná, ekonomicky byla vyspělou částí Rakouska-Uherska, chyběl jí vlastní stát. Motorem národního obrození byl kulturní nacionalismus a občanská společnost (Hroch, Urban, Löwenstein). Měla zastoupení v říšském parlamentu, ale její postavení nebylo po rakousko-uherském vyrovnání (1867) rovnoprávné s Němci a Maďary. Filosof a sociolog T. G. Masaryk napsal Českou otázku (1895), která se stala podnětem k debatám, jež se vedou dodnes.

Svátek hermeneutiky

Ve dnech 31. 10. až 3. 11. uspořádalo Centrum biblických studií pod vedením prof. Pokorného na ETF UK mezinárodní konferenci Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. Magnetem konference byla přítomnost francouzského filosofa Paula Ricoeura, který naši zemi k radosti filosofů i teologů navštěvuje v posledních letech čím dál častěji.

Postmoderní výkřik Protestant Út, 09/05/2017 - 17:35