Jiří Šimsa

Prší

*  *  *

Prší,
na duši je tiše.
Asi někdo píše.
Ťuká na stroji.
Já se bojím. 

Neděle 31. března 2019 
Jiří Šimsa

Kde je Jiří Farský?

Až Boží království
začne
vše bude v plném proudu
a veselí

Tehdy se ozve
bušení na vrata

Pán Bůh přistoupí ke dveřím
otevře je
a řekne:
„Á, bratr Farský,
to jsem čekal!“

Vyprávěl bratr farář Mrázek
jako komentář
k pozdním příchodům
Jury Farského

To krvavé uvnitř

To krvavé uvnitř

je tak bezbranné

na dlani nachladne

schované se ztratí

nebo se rozplyne

zmizí mi z očí.

Proto ho nabízím

čtenářce veršů

posluchačce kázání

té spřízněné duši

osamělé a čekající v klubu

těch tak samotářských

dobrodruhů a dobrodějek

s obavou, že nadarmo.

I když zdarma, toliko z milosti