Jiří Šimsa

Prší

*  *  *

Prší,
na duši je tiše.
Asi někdo píše.
Ťuká na stroji.
Já se bojím. 

Neděle 31. března 2019 
Jiří Šimsa

Kde je Jiří Farský?

Až Boží království
začne
vše bude v plném proudu
a veselí

Tehdy se ozve
bušení na vrata

Pán Bůh přistoupí ke dveřím
otevře je
a řekne:
„Á, bratr Farský,
to jsem čekal!“

Vyprávěl bratr farář Mrázek
jako komentář
k pozdním příchodům
Jury Farského

To krvavé uvnitř

To krvavé uvnitř

je tak bezbranné

na dlani nachladne

schované se ztratí

nebo se rozplyne

zmizí mi z očí.

Proto ho nabízím

čtenářce veršů

posluchačce kázání

té spřízněné duši

osamělé a čekající v klubu

těch tak samotářských

dobrodruhů a dobrodějek

s obavou, že nadarmo.

I když zdarma, toliko z milosti

Svíčka hoří

Svíčka hoří
srdce sténá
slova moří
stále stejná bílá stěna
Proč tu sedím
proč poslouchám
ústa nevědí
proč jazyk nastavuji mouchám?

27. 1. 1997

Tma padá do snů
oči kříží zbraně se dny
až střetnou se dny beze snů
mříže ohraničí pocit prázdný.

3. 4. 1997

Křik z noci

Křik z noci.

Nebyla to ona?

Pod čí mocí

skrývá mě clona?

Touha ženoucí k nepředstavitelnému

strach před úzkostí

přec tu sedím, poddán jen jemu

z jejích kostí jsou mé kosti.

Tak kam pohnout se mám

kam obrátit svůj pohled?

Pomalu usychám

pomalu zabírá dennodenní jed

ta přítulná známá

od níž odtahuji rty

Před exodem

(Jendovi Vlasákovi)

Inspirace starce,

jenž smrt jen vyhlíží

trochu krotce

ke kobce života se blíží

napříč zkušenosti

budoucnost prolomí

zlámané kosti

zhroucené svědomí

a tak do domu bez dveří

jsme vešli otevřeným nebem

ať věří či nevěří

buď bolest buď bezvědomí zebe

jen smrtí život prožijeme