Jiří Šimsa

Prší

*  *  *

Prší,
na duši je tiše.
Asi někdo píše.
Ťuká na stroji.
Já se bojím. 

Neděle 31. března 2019 
Jiří Šimsa

Kde je Jiří Farský?

Až Boží království
začne
vše bude v plném proudu
a veselí

Tehdy se ozve
bušení na vrata

Pán Bůh přistoupí ke dveřím
otevře je
a řekne:
„Á, bratr Farský,
to jsem čekal!“

Vyprávěl bratr farář Mrázek
jako komentář
k pozdním příchodům
Jury Farského

To krvavé uvnitř

To krvavé uvnitř

je tak bezbranné

na dlani nachladne

schované se ztratí

nebo se rozplyne

zmizí mi z očí.

Proto ho nabízím

čtenářce veršů

posluchačce kázání

té spřízněné duši

osamělé a čekající v klubu

těch tak samotářských

dobrodruhů a dobrodějek

s obavou, že nadarmo.

I když zdarma, toliko z milosti

Svíčka hoří

Svíčka hoří
srdce sténá
slova moří
stále stejná bílá stěna
Proč tu sedím
proč poslouchám
ústa nevědí
proč jazyk nastavuji mouchám?

27. 1. 1997

Tma padá do snů
oči kříží zbraně se dny
až střetnou se dny beze snů
mříže ohraničí pocit prázdný.

3. 4. 1997