Beru do ruky básně Ivana Blatného

Číslo

Jak blaťácké zlato,
jak svátost oltářní.
Chodím k němu do školy
je mi pomocí
projít nocí budoucí
bludů zorané pole 
houpačkou horem, dolem.

9. 8. 2021 Jiří Šimsa