Jiří Mrázek

Husova – Komenského – evangelická

V pondělí 11. listopadu se v Karolinu konaly oslavy 100 let založení pražské evangelické teologické fakulty. Takto se za ním ohlédl současný děkan ETF UK.

Vedle století páry, století zámořských objevů nebo století válek krčí se skromně i století evangelické teologie v Praze. Pro nezasvěceného je navíc cudně ukryto pod tři různé názvy téže instituce.

Jarní happening

Byl krásný jarní den. Všude ve vzduchu přísliby nového života. Obloha jako vymetená; tráva svěží a zelená, dokonce i ty bodláky u cesty kvetly. Prostě den, jaký mám rád, den, pro který stojí za to žít.