Jan A. Dus

Komise na svědomí

Evropský parlament ve své rezoluci z října 1989 „bera v úvahu že žádný soud a žádná komise nemůže zkoumat svědomí jednotlivce…

– požaduje, aby všichni branci měli právo odmítnout kdykoliv z důvodů svědomí výkon vojenské služby, ať už se zbraní či beze zbraně, při plném respektování principů svobody a rovnosti při jednání s občany;

– požaduje, aby individuálně motivované prohlášení bylo dostatečným podkladem pro uznání a získání statutu odpírače z důvodů svědomí; …“

Indonésie…

Co vlastně víme o této zemi s exotickým názvem? Uvědomujeme si, odkud pochází koření, které máme třeba denně v rukou? Nebo nám tyto končiny splývají v jedno společně s Indií (či dokonce s Indiány)?