7/2017

Z pozice neuhýbáme

rozhovor s Martinem Balcarem

Tuší snad jenom Amnesty, v jakém zde žijem neštěstí,“ rýmoval v 80. letech ve Valdicích vězněný Ivan Jirous. Samotná Amnesty International se však v mnoha zemích dostává z pozice zastánce do pozice persekvovaného. Na současnou situaci v oblasti obrany lidských práv jsme se ptali koordinátora kampaní Amnesty v ČR Martina Balcara.

Vidět krajinu křičet

Již delší dobu se nemohu zbavit nutkavé myšlenky, že krajina touží volat člověkem. Někdy ústy – v básních, v hudbě – jindy třeba skrze ruce – v obrazech či sochách nebo architektuře. Prokřikla zvláštně v básních Otokara Březiny.

Kázání Davida Balcara

Něco dělat i uprostřed strachů

Čtení: Mt 6,31–33; Am 2,6 8; Am 8,4–6; Mt 13,31–33

Text: Jr 29.1–7

Charta story v Brně

Na březnové vernisáži výstavy CHARTA STORY, pořádané Národní galerií v Praze, jsem napočítal 4 chartisty z Brna. To na Prahu není špatný výkon!

Proč Jiří Drahoš?

Synodní rada Českobratrské církve evangelické se v květnu setkala s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem. S Jiřím Drahošem také – opět jako s jediným z prezidentských kandidátů – vyšel rozhovor v Českém bratru. Na internetových stránkách ČCE přímo čteme, že mu Synodní rada vyjádřila podporu.

Otazníky nad novelou cizineckého zákona

V polovině srpna nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců. Jde o důležitou událost, nejen proto, že citelně zasáhne do života mnoha lidí pobývajících na našem území. Zaráží i nestandardní způsob, jímž byla novela přijata.

Ztracená paměť?

To je název výstavy s dodatkem Co zůstalo?, která má podtitul Místa nacistické nucené práce v České republice. Na osmnácti panelech představuje osmnáct míst, kde nacisté za války, v době Protektorátu zřídili tábory, ve kterých pracovali zatčení lidé, Češi, Romové, Židé, ale také zajatí vojáci, muži a ženy.

Z redakční pošty 7/2017

Obraťte sloup!

Otevřené vyjádření pro Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

Výzva českobratrských evangelíků k církevní debatě

Poslední synod doporučil sborům Českobratrské církve evangelické, aby zvážily zkrácení názvu církve na „evangelická“. Také autoři Zásad ČCE (1968) uvažovali ve zcela jiných nábožensko-politických souřadnicích o možnosti, že bychom o sobě mluvili jako o evangelících, aniž by muselo být českobratrství vymazáno z názvu.

Děti bez lásky – seriál pokračuje

„Za rozšířenými zorničkami sídlí pocit hluboké nejistoty a nedůvěry, tak typický pro ústavní děti,“ komentuje záběry dětí z kojeneckého ústavu dokument Kurta Goldenbergra Děti bez lásky. V r. 1963 se mu podařilo popularizovat téma psychické deprivace, kterou dětem působí zejména ústavní výchova.

Žena! Žena! Jen žena?

Po delší době otvíráme překladatelský klub Protestanta, tentokrát nad jedním z textů, které autoritativně stavějí ženu do podřadného postavení. Původně bylo připraveno jako ranní pobožnost pro Farářský kurz 25. ledna 2017

Biblický text, který nás dnes může inspirovat, čteme v 1 Tm 2,7–15:

Pro homine 2017 / Jednota ducha a těla

Křesťanství okořenilo moje dětství dvěma praktikami. Někdy před mým třetím rokem mně moje maminka naučila modlit se, ukázala mi rituál, který jsem potom sama před spaním každodenně opakovala. Modlitba tlumila můj dětský strach a úzkosti. Doslova jsem v ní probírala problémy svého dne s Bohem, jehož odpovědi jsem v té době cítila přicházet.

Ó nebe

***

Ó nebe, nebe, uvidím tě v snách!
Nevěřím, že jsi navždy osleplé
a že den shořel jako bílý arch:
jen trocha kouře, trocha popele!

1911 Osip Mandelštam
(přeložil Jan Zábrana)

Hutně a chutně 7/2017

Každý kouká jen na svůj výdělek, peřinu a břicho. Režim se volí takový, jaký je. A to neříkám z nějakého rozhořčení. Už jsem o tom dlouho přemýšlel. A výsledek voleb, i když se o to všechno zajímám, je, že mě nemůže rozházet.

Nadace Divoké husy 7/2017

V první polovině září poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo do Domova sv. Karla Boromejského, který zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu.

Syndikovat obsah