5/2009

Úsvit I

To je ta hodina,
kdy vzpoura andělů
má víru bez lásky.

To je ta hodina
kdy vědec, který by měl jen i cit,
stále ještě nevěří.

To je ta hodina,
kdy i modlitba za zemřelé básníky
vyzní naprázdno, neboť oni jsou už za obrazem.

To je ta hodina,
kdy všednost je tak tajemná,
že už jí není.

Hutně a chutně 5/2009

Takto Jiřina Šiklová vyvlastňovala vlastenectví všelijakým nacizujícím holohlavcům i okravatovaným národovcům: „Vlast je něco, co vlastním, i když to není můj majetek. Je to prostor, ke kterému cítím odpovědnost, spojovací článek mezi generacemi. Proto se opravdoví vlastenci snaží tuto krajinu udržovat a dělat něco ve prospěch těch, ke kterým patří.

Rámcový vzdělávací program pro čtyřletá gymnasia

Na počátku byla kritika osnov, jež předpisují rozsah učiva a tím znásilňují (nesamostatné) učitele a (nepřemýšlivé) žáky nutí k biflování, k učení bez chápání jeho smyslu. Reforma postup obrátila. Východiskem se mají stát schopnosti – kompetence, jež žák potřebuje si osvojit. Učitelé pak budou vázáni jen rámcem učiva a postupovat uvnitř něho podle svého uvážení.

Mladší sestra sestry

Za Alenou Dvořákovou roz. Krumlovou

V evangelických rodinách je populární kniha Sourozenecké konstelace. Předkládá výsledky delšího zkoumání amerických psychologů, kteří zjistili, jak velký vliv na sociální rozvoj člověka má, zda je starší bratr sester, popřípadě mladší sestra bratrů.

Prázdnota čistoty PKP 5/2009: Překladové varianty Přísloví 14,4

Aktuální (a také hojně diskutovaný) překlad Bible, který Alexandr Flek a jeho spolupracovníci ověnčili dovětkem „překlad 21. století“, je podle autorského týmu nesen snahou předložit čtenáři „nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině.“ Záměr je to jistě chvályhodný a rozměr odvedené práce nepochybně značný.

Čínští disidenti v Praze

Všechny filmy, které jsem letos na festivalu Jeden svět viděla, na mne udělaly velký dojem. Za nejzajímavější a nejzávažnější však považuji projekci filmu „My“. I proto, že se jí zúčastnili čínští disidenti Sü Jou-jü, Cchuej Wej-pching a Mo Šao-pching, signatáři Charty 2008, která navázala na československou Chartu 1977.