Úsvit I

Číslo

To je ta hodina,
kdy vzpoura andělů
má víru bez lásky.

To je ta hodina
kdy vědec, který by měl jen i cit,
stále ještě nevěří.

To je ta hodina,
kdy i modlitba za zemřelé básníky
vyzní naprázdno, neboť oni jsou už za obrazem.

To je ta hodina,
kdy všednost je tak tajemná,
že už jí není.

To je ta hodina,
kdy ty, ještě živý, neunikneš
ani tajným vchodem, ani pod jiným jménem…

Vladimír Holan