Divoké husy 5/2009

Číslo

Přidejte se i Vy k „Letům Divokých hus“

Začátkem června poletíme s Divokými husami na Vysočinu podpořit Diakonii v Myslibořicích.

Pomáhají tu lidem, kteří se vzhledem ke svému vysokému věku či zdravotnímu stavu nemohou o sebe postarat. Provozuje Domov pro seniory a lidi se zdravotním postižením a dále pečuje o lidi s Alzheimerovou chorobou. Nabízí širokou nabídku sociálních služeb, kterou v současnosti využívá 135 klientů. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 30. 5.–12. 6. a jejíž výtěžek bude použit na nákup speciálního zvedacího zařízení pro snadný přesun klientů.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27000000/2700, var. s. 291 či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč.

V druhé polovině června Divoké husy letí do Kladna podpořit Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA. To dlouhodobě pomáhá rodinám s dětmi. Podporuje rodiče v náročné situaci při narození dítěte s postižením, nabízí programy pro etnicky a sociálně znevýhodněné děti a pro rodiny s dětmi v adopci a pěstounské péči. Mimo dalších aktivit provozuje také půjčovnu, kde je možné obstarat běžné i méně dostupné hračky vhodné pro rozvoj dětských dovedností a speciální kompenzační pomůcky pro děti se zdravotním postižením. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá 13.–26. 6. a jejíž výtěžek bude použit na doplnění půjčovny hraček a speciálních pomůcek pro děti.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27000000/2700, var. s. 292 či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč.

Do sbírky pro lidi se zrakovým postižením jste přispěli částkou 17 658 Kč, za kterou vám, čtenářům časopisu Protestant, upřímně děkují všichni z Tyflo Vysočina Jihlava.