Petr Turecký

Hutně a chutně 7/2017

Každý kouká jen na svůj výdělek, peřinu a břicho. Režim se volí takový, jaký je. A to neříkám z nějakého rozhořčení. Už jsem o tom dlouho přemýšlel. A výsledek voleb, i když se o to všechno zajímám, je, že mě nemůže rozházet.

Nadšení mladého muže z objevování světa Protestant Pá, 26/05/2017 - 12:51

K výstavě fotografií Gabriela Pavlíka

Výstava těl

Byli jsme schovaní
už nejsme
vystavení těla se koná
mezi zabodnutými mladými buky
v promrzlé zemi

zatím drží
pevně budou stát
nějakých sto let
pak se hlína změní

vyvrhne kořeny
zpět
   do prostoru

ProScripta 3/2002

BÁSNĚ Z JARA 1999

***

Nemohli dosáhnout

věčnosti

 

roky se zkracovaly

do titěrných okamžiků

 

a dnes jsem se

dozvěděl

že ty jsi nekonečná

 

mezi námi není

propast

ale milénium

 

oslavíme je?

 

teplo

z tvých úst

hřeje

 

Bible a postmoderní představivost W. Brueggemanna

Knih jako je Brueggemannova Bible a postmoderní představivost není mnoho. Vzhledem k tématu, o němž pojednává, není totiž tlustospisem. Už to samo o sobě je pozoruhodné. Na druhou stranu je pravda, že po seznámení s Brueggemannovým myšlením leckterý čtenář zatouží po nějakém autorově tlustospisu, jakým je např. jeho Teologie Starého zákona.

Naslouchat bloudícím ozvěnám Protestant Pá, 04/11/2016 - 16:30

Po válce napsala Toyen: Považuji světový názor vědeckého socialismu za dosavadní vrchol relativního poznání absolutní pravdy. (M. Reiner, str. 246). A už v roce 1947 bydlí Toyen natrvalo v Paříži. Co je člověk, ptám se vždycky v situacích, kdy není jisté, co bude.