Petr Turecký

Podvečerní hovor nejen o Zpytování

Uvádění knih nepředstavují obvykle masově navštěvované události. Rozhovor při představení sborníku o evangelické identitě Zpytování (viz Pt 1/08) přinesl několik zajímavých momentů, které přesahují rozsah samotné knihy. Konal se během lednového farářského kurzu v Praze.

Dotazník k evangelické identitě

O sborníku Zpytování

Dostupná zdravotní péče v britském podání

Rozhovor s Michalem Tomkem, studentem medicíny v Cambridge 


Michal Tomek studoval 2003–2005 jako stipendista OSF Praha na soukromé střední škole Kent College, Canterbury, od r. 2005 (do 2011) studuje medicínu na St John’s College, University of Cambridge.


Šifra Petra Tureckého

Nedávno jsem četl na jednom parte: Osud nás zradil, tatínka vzal, hoře nám způsobil, bolest a žal. Celý Váš život byla jen práce … odpočívej v tichu … sladce.

Ochutnávka Božího království z katolického prostředí

Českému čtenáři se konečně dostalo do rukou jedno z důležitých děl belgického katolického teologa Edwarda Schillebeeckxe Lidé jako Boží příběh.

Meet Factory a Dox

Jedním z dlouhodobých zájmů naší redakce je mapování současných podob výtvarného umění. Proto jsme také se zájmem sledovali vznik dvou nových institucí, které se, každá jinak a po svém, zaměřují na aktuální trendy v umění. Těmito institucemi jsou galerijní domy Dox a Meet Factory.

Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v české filosofii

Filosofické tázání je na počátku

Kohákova otázka na počátku knihy zní: „Co to vůbec znamená, být Čech? Má to ještě nějaký smysl? A zajímá to ještě někoho?“ (s. 19). Od počátku knihou proniká Kohákův skepticismus, skoro bych ho nazval apokalyptickým.

Nenávist Petra Tureckého

Nemám rád fatalistickou náboženskou hantýrku. Jako třeba: určitě není náhoda, že se zrovna stalo to a to… Připomenu si vždy Nový zákon, který tuto představu boří. Není náhoda, že na ty lidi spadla věž v Siloe. Určitě se nějak provinili. Tůdle. Neprovinili. Ani oni, ani jejich otcové či dědové. Určitě na nás Bůh klade jenom tolik utrpení, kolik uneseme. Tůdle.

Nemáme vhled do problémů, jimiž dnes lidé žijí

rozhovor s Jakubem S. Trojanem
emeritním profesorem Evangelické teologické fakulty

Kdo je zlý?

Přemýšlíme-li o situaci státu Izrael, uvažujeme často povrchně. Zlí jsou Židé! křičí někdo z nás. Berou Arabům vodu. Berou jim práci, šikanují je! Staví zdi! Naopak odpůrci řeknou: zlí jsou Arabové! Páchají teroristické útoky na Izrael! Nelze se s nimi dohodnout! Porušují veškeré smlouvy, nechtějí mír! Izrael měl na svatou zemi vždycky právo! A druhý křičí: neměl!

O orchidejích, kastách a předsevzetí do nového roku

Kamarádovi z kunsthistorických studií, který má ve veliké úctě náboženství – zejména katolickou spiritualitu – se o mně zdál tento sen: „V noci se mi zdálo, žes’ mě navštívil. Chlubil ses, že už nejsi farář, ale ošetřovatel exotických květin na Novým Zélandu. Že ses rozvedl a máš jinou dceru jménem Kalvárie.

Vietnam a Vietnamci – naše představy a jejich realita

rozhovor s Karlem Petrželkou

bývalým politickým a obchodním zastupitelem ve Vietnamu a botanikem

Jak dlouho jste ve Vietnamu působil?

Demokracie v Americe jako barokní román

Prostřednictvím románových postav Oliviera de Garmonta a Johna Parrota Larrita zpracovává spisovatel Peter Carey příběh francouzského filozofa Alexise de Tocqueville a jeho cestu do Ameriky, z níž vzešlo dílo Demokracie v Americe.

Mohli by nás prostě zakázat

Recenze literárního deníku Pavla Juráčka

Motto:

24. února 1972… čtvrtek

Zajisté! Některé lidi ze všeho nejvíce popudí, když není náležitě oceněna jejich dobrota a lidskost; ne že by dobří a lidští byli skrze své skutky či slova, jsou dobří a jsou lidští skrze svoji přirozenou vznešenost a práva vyplývající z moci.

Pohlavní orgány a logika

Bratři a sestry, přiznám se: patřím k milovníkům pohlavních orgánů. Z hlediska klasické estetiky jde o ošemetnou záležitost. Většina lidí považuje pohlavní orgány za krásné, přitom jejich tvary, barva, popř. struktura nejsou vůbec podobné vysokým uměleckým dílům typu Dáma s hranostajem nebo Tančící dům. Jsou tedy ošklivé?

Podporujeme proevropské směřování Ukrajiny

rozhovor s Vítězslavem Pivoňkou,

který jako chargé d’affaires ad interim řídí do jmenování nového velvyslance České republiky na Ukrajině zastupitelský úřad v Kyjevě.

Jaromír Nohavica jako duchovní průvodce? Osobní zamyšlení

Těch žlutých hvězd a pruhovaných šatů / těch provazů a gilotin / těch malých dírek do kabátů těch vin / Pane můj na výsostech pane nejvyšší / pane můj copak nevidíš a neslyšíš / pane můj hluchý bože můj… Stovka farářů poslouchala v naprostém tichu odbíjení zvonů Nohavicovy písně

Syndikovat obsah