Hagady 18. století

Číslo

Arje ben Jehuda Leib z Třebíče

Židovská komunita v Třebíči patřila k nejstarším, v nichž působili židovští písaři a malíři miniatur. (Schubertová sice uvádí, že komunita je nejstarší, je však otázkou, zda malíři provozovali své řemeslo tam, či jako mladí odcházeli do učení jinam. Rukopisy, které známe, pochází z velkých měst – především z Vídně. U. Schubert, s. 84.) Prvním významným malířem a jakýmsi „zakladatelem školy“ mohl být Arje ben Jehuda Leib z Třebíče.

Bohužel o něm téměř nic nevíme, až na to, že byl syn Elchanana Katze z Třebíče. Vytvořil roku 1712–1714 Sidur (U. Schubert, s. 171.) (viz ilustrace). Tento Sidur byl napsán pro Šimona Wolfa, syna Daniele Oppenheima z Wormsu, a jeho choť. Fol. 84r. (obr.) slouží jako titulní strana k celku jocerot (kniha bohoslužebných zpěvů) obsažených v Siduru. (Tyto části se mohou vyskytovat i samostatně – viz níže příklady z Židovského muzea v Praze.) Je na ní znázorněna orámovaná tabule s titulem, nesená dvěma anděly. Další dva vznášející se andělé nesou korunu. Pod tabulí se nachází viněta s textem: „1714 in der Kaiserstadt Wien“. (Z tohoto nápisu by tedy vyplývalo, že Arje pracoval ve Vídni.) Na rozdíl od výše zmíněné úvodní ilustrace vyvedené barevně je tento list pouze lavírovanou (Z textu Schubertové nevyplývá jednoznačně, zda je míněna černobílá ilustrace. U. Schubert, s. 172.) kresbou. Totéž platí i pro titulní stranu ke Slichot (modlitby k novému roku a ke Dni smíření), fol. 133r. Na této straně je též uvedeno jiné datum – 1742. Titulní list k Žalmům (fol. 161r.) je vyveden barevně.

Z ilustrační ukázky je patrný propracovaný styl, poukazující na důkladné Arjeho školení. Domnívám se, že na rozdíl od ostatních autorů, náležejících k Moravské písařské škole, jeho ilustrace spadají spíše ke slohu baroknímu než rokokovému. Rozdíl je vidět na celkovém uspořádání kompozice, na přísném dodržování symetrie všech částí. Andělé jsou zachyceni jako celé figury, přičemž jejich pojetí, i co se týče drapérií, vyznívá velmi skulpturálně.

 

Obr: Sidur, Arje Juda Leib z Třebíče, 1712/14, Titulní strana k části Jocerot. Jewish Theological Seminary, New York, Mic. 9340, fol. 84r. Převzato: U. Schubert, ab. 96.

Připravuje Petr Turecký