Šabtaj Šeftl ben Zalman Auerbach

Číslo

Šabtaj Šeftl ben Zalman Auerbach byl potomek uprchlíků z Vídně usazených v Mikulově, který vytvořil reprezentativní Jocerot (Kniha modliteb, dále viz slovníček) pro pražskou Maiselovu synagogu: Ms 242 (Fotografie mi laskavě poskytlo ŽMP) z roku 1719 (Vladimír Sadek, 1969, s. 149). Kniha se nachází v Židovském muzeu v Praze. Obsahuje barevně bohatě zdobený titulní list. Nahoře dvě postavy andělů, mezi nimi jsou hlavy cherubínů na arše úmluvy. Střední části titulního listu dominují postavy Mojžíše a Árona a uprostřed je nápis s datem 1719.

V dolní části se nachází výjev s klečícím králem Davidem, umístěný do kruhového útvaru, po levé straně stojí figura anděla, na pravé straně je znázorněn spící Jákob pod žebříkem. Tento ikonograficky bohatý výjev pod střední částí titulní strany V. Sadek ve svém textu kupodivu nezmiňuje.

Ilustrace se vyznačují vysokou kvalitou, zejména detaily – např. ruce a draperie figur jsou provedeny s velkou pečlivostí a prozrazují náročnější školení malíře. Pozornost si zaslouží provedení majestátní figury Mojžíše, držícího desky zákona.

Ten, kdo bude napříště bádat o vzniku moravské písařské školy a jeho kontextu, měl by rukopisu dle mého názoru věnovat větší pozornost, než mu doposud bylo věnováno. Zařadil bych tedy Zalmana Auerbacha vedle Mošeho Leiba nebo Natana ben Šimšona.

foto:

Ms 242, Jocerot, Šabtaj Šeftl ben Zalman Auerbach, 1719, titulní strana, foto: ŽMP

 

Připravuje Petr Turecký