Petr Turecký

Existuje současná církev díky Kristu?

Nad monografií Bonaventury Bouše

Obrazy Zbyňka Mergentala v soběhrdském kostele

V květnu jsem otevřel v Soběhrdském kostele výstavu obrazů malíře Zbyňka Mergentala. Jedná se o diplomovou práci, kterou obhájil v roce 2009 u Jiřího Sopka, oponentem mu byl Daniel Balabán.

Ať proudí vz-duch!

Módní trendy patří k hluboce uložené vrstvě lidství. Proto se netýkají jen šatstva, automobilismu nebo architektury. Módě podléhají i orchidejáři. Typické módní vlny se týkaly velikosti a barvy květů. Za určitý typ vyšlechtěného hybridu jste mohli např.

Kázání Petra Tureckého

Čtení: Žalm 72,1–4.10–14 Text: Filipským 2,5–11

Modlitba

Zásadní událost poloviny letošního června

aneb jak jsem určoval neznámý druh restrepie

Napsal mi kolega na facebooku komentář:

O smyslu pozorování orchidejí

V orchidejářově (a kaktusářově, sekulentářově, žabičkářově, masožravkářově atd.) životě často narazíme na hlubokou, existenciální otázku: Když orchidejář pozoruje orchideje, dělá něco? Neorchidejář samozřejmě odpoví: Nedělá nic. Je to typ zahálky. Maření času. Parazitování na těch, kteří vytvářejí hodnoty. Atd, atd.

Nadhled pumlanovy feny

Ve svém životě jsem měl doposud tři období. První: filosofie a mystika. Zajímalo mě, k čemu je život, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Proto jsem četl filosofii. Toto období skončilo asi v pětadvaceti, kdy jsem zjistil, že spíš než filosofie mi na tyto otázky odpoví teologie. Druhá etapa: hltal jsem teologii.

Hutně a chutně 1/2013

„Ale abychom se nemýlili, pojmy se netunelují pouze v Čechách, ale i v Americe.

Napínavé sondy z farního života

O knize rozhovorů Ženy z fary

Když se mi tato kniha dostala nedávno do rukou, nadšeně jsem ji začal „hltat“. Proč takové nadšení? Jsem totiž začínajícím farářem. Na faře jsem se ale nenarodil, mí rodiče nejsou dokonce ani evangelíci.

Zuzana Požárová, Mapa

Protestantův průvodce českým výtvarným uměním / VIII.

V letech 1996 až 2002 studovala v Ateliéru ilustrace a grafiky prof. Jiřího Šalamouna na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Během studia se zúčastnila těchto stáží:

1998 – Beeldende kunstwerk, Maastricht, Holandsko

Kristýna Pilecká – vypovídat uměním o vnitřním životě

Protestantův průvodce českým výtvarným uměním / V

Svět je plnej pejsků

Rudolf Brančovský

Protestantův průvodce po světě českého výtvarného umění/III.

Václav Stratil

Protestantův průvodce po světě českého výtvarného umění / II.

V současnosti působí jako vedoucí ateliéru kresby na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Vystudoval v letech 1970–75 FFUP v Olomouci, katedra výtvarné teorie a výchovy.

Fantastické pod rouškou všednodennosti (Mircea Eliade, Paměti)

Mircea Eliade umí psát velmi poutavě, a tak se vás při čtení jeho Pamětí – zejména v úvodních partiích – zmocňuje pocit, že se nejedná o paměti, ale o dobrodružný román. S přibývajícími stránkami knihy tento pocit bohužel začne mizet a zhruba od druhé třetiny se z románu se stane poměrně nudný deník.

Kázání Petra Tureckého

Čtení Matouš 21,33–41 Text Genesis 39

Formanovy přízraky se nerozplynou snadno

Příběh filmu Goyovy přízraky se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines. Třetí zásadní postavou velkého dramatu je Goyův přítel, katolický mnich Lorenzo.

Hledání ideje Evropy

Nakladatelství CDK vydalo před nedávnem knihu od Giovanni Realeho Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Reale je profesorem filosofie na univerzitě Vita Salute San Rafaele v Miláně. Připravil kritická vydání mnoha děl antické filosofie. Je uznávaným znalcem děl Platóna, Aristotela, Seneky a Aurelia Augustina.

Kázání Petra Tureckého

Text: Matouš 9,9–13

Čtení: Ozeáš 6,1–6

Mt 9,9–13

Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“

On vstal a šel za ním.

Podzimní viróza

Seděl jsem v čekárně benešovské alergologie a vydán nemilosrdné náhodě čekal, až přijdu na řadu. Dveřmi přicházela vůně acetonu, z níž někteří čekatelé dostávali astmatické záchvaty. Ti nejzoufalejší se tísnili u otevřeného okna, kterým foukal studený vítr. Bylo deset dopoledne. Paní naproti sdělila sousedce, že čeká už od osmi. Pět lidí je před ní.

Jednoznačné názory

Často se v této době mluví o americké protiraketové základně. Bohužel zjišťuji, že tak jako u dalších mediálně úspěšných témat využívá diskutující možnosti demonstrovat na svém názoru svou „politickou příslušnost“.

Syndikovat obsah