9/2001

Nenaháním ovečky do ovčince

Rozhovor s Jiřím Weinfurterem, studentským farářem Evangelické theologické fakulty UK

V listopadu ’89 ztělesňovali studenti naděje na nové začátky, ne-li proměnu společnosti, dneska válčí vysoké školy s vládou o peníze. Čím uprostřed toho žijí dnešní studenti – především ti z ETF UK?

Zákon odplaty

V souvislosti s reakcemi na teroristický útok na Spojené státy se v komentářích křesťanů i nekřesťanů objevuje etické klišé, vyjádřené úslovím „oko za oko, zub za zub“. Předkládáme čtenářům starší text Emmanuela Lévinase, který se přímo tohoto biblického pravidla týká.

Omezí teroristi naši svobodu?

Po šoku z teroristického útoku v New Yorku se mnozí snaží vyrovnat se s ním tak, že zaujímají razantní postoje. Pokud takové postoje nejsou okamžitě doprovozeny velmi vážnou starostí o lidskou svobodu, o principy euroatlantické civilizace, opírající se o lidská práva, pak se teroristům podaří jejich plán: přinutí svobodné lidi, aby se začali chovat nesvobodně.

Neznámá evangelia

Kolik máme evangelií? Téměř každý evangelík by ještě nedávno odpověděl, že vlastně jen jedno ve čtyřech podáních – dle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Na počátku osmdesátých let minulého století přeložil Petr Pokorný Tomášovo evangelium. Nyní pod Pokorného vedením a za editorského i autorského přispění J. A. Duse vydává Centrum biblických studií (CBS) „Neznámá evangelia“.

Před dvěma sty lety

Tentokráte století přepřahalo doslova uprostřed proudu. Před osmi lety Goethe postřehl, že dunění francouzských děl ohlásilo začátek nového věku. Po čtyřech letech Beethoven zklamaně škrtne věnování své symfonie Napoleonovi, od nějž čekal, že z feudální Evropy vytvoří nový svět.

Nepřesnosti v gratulaci

Protestant číslo 7/2001 otiskl článek Pavla Hlaváče – Bratr farář Jan Dus sedmdesátiletý. Reaguji na druhý a třetí odstavec od konce. Oba obsahují nejasné a nepřesné informace. Cituji: A tak jsi, bratře Jene, tři týdny před svými sedmdesátými narozeninami, dostal dárek – písemnou důtku na základě podání synodní rady.