9/1998

Kázání Joela Rumla

Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek př a položil apoštolů k nohám. Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole?

Historický pokus a české selhání

Připomínáme si letos osmdesáté výročí pro světovou demokracii vítězného konce první světové války a zejména takřka zázračného vzniku samostatné a demokratické Československé republiky. V obou případech jde však vlastně o vzpomínání spíše smutné, uvážíme-li další události, v které nakonec vítězství demokracií nad „theokraciemi“ (jak to formuloval Masaryk) vyústilo.

Peňázova kritika evangelického sborníku

Jak jsme upozornili v čísle 3/97, ve Vlastivědním věstníku moravském vyšla kritická recenze Petra Peňáze sborníku „Evangelíci o Janu Sarkandrovi“. Když Jan Dus poslal na Peňázovu kritiku redakci VMM repliku, obdržel sice sdělení, že jeho příspěvek je přijat, ale potom si redakční rada věc rozmyslela, z důvodů nám neznámých. Otiskujeme Dusovu odpověď P. Peňázovi v plném znění.

Hutně a chutně 9/1998

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený uspořádal 26. 6. 1998 „výchovný koncert“ ve Vazební věznici Praha-Pankrác. Akustické podmínky tělocvičny (jinak bývalé kaple) zhodnotil slovy: „Daly by se tady natáčet desky.“ (České vězeňství 2/1998)