8/2014

Čas milosti a iluze

Hub letos roste tolik, že se to množství vnucuje jako podobenství. Podobenství zní takto: když je dost, je dost pro všechny. Kamarád přijel z Prahy, aby na vlastní oči to množství viděl a mohl se na něm také radostně podílet. A jak to tak bývá – uvnitř svého srdce pochyboval. Vzal si jen malý košíček.

Velekněz Putin

Když je řeč o Rusku a jeho roli v současné mezinárodní politice – což se samozřejmě stává většinou v souvislosti s takzvanou ukrajinskou krizí – má česká veřejnost ve zvyku držet se dvou různých schémat.

Pro homine 2014 / Napřed

Hospodin předchází člověka svou milostí. Je na místě připomínat si tuto předběžnost Božího jednání, kdykoliv nám hrozí, že příliš velkou pozornost upřeme na sebe a svou vlastní nábožnou iniciativu. Zároveň je ale potřebné doplnit, že biblický text je v motivu předcházení přece jen pestřejší a rozmanitější.