6/2017

Nejsme ochotni urážet diskriminované menšiny Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:18

Rozhovor s Janem Koukalem a Lydií Kucovou, kazateli baptistického sboru Na Topolce.

Baptistický sbor v Praze 4 na Topolce je dlouhá léta známý mj i jako útočiště lidí lidí neskladných nebo pronásledovaných.

Rybí zátylek Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:16

Vzal jsem si dnes na záda, pamětliv prezidentovy devótnosti vůči čínské vládě, menší tibetskou vlajku (řekněme lakmusový papírek) a vydal se zjistit, jaký je smysl kontrol při vstupu na území pražského hradu.

Věrozvěst mezi filosofy Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:15

Skutky apoštolů 17,16–33)

(Kázání věnované letošním jubilantům Ladislavu Hejdánkovi a Jakubovi S. Trojanovi)

Na okraj jedné šelmy Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:11

Inspirativní a poctivý komentář Jiřího Mrázka k biblické knize Zjevení sv. Jana nás přivedl k tomu, probírat Zjevení na biblických hodinách. Žánr apokalypsy není sice biblický mainstream, nicméně tu má své nezaměnitelné místo. A v době, kdy kdekdo vyhrožuje apokalypsou reálnou, ale zejména virtuální, je užitečné jít ke kořenům.

Ještě k odkazu Charty Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:10

(Poznámky ke článku Marka Zikmunda Protestant č. 4, 2017, str. 9)

Ten kdo hekruje, svou duši troluje Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:09

Geometrie a matematika stály u kolébky filosofické logiky, jak dokládá Sokrates. Logické zákony pak rozpracoval Aristoteles, a zasloužil se tak o vytváření přesných pojmů na základě logicky přesné argumentace.

Zůstane ghetto v nás? Jiří Holý, Cizí i blízcí Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:07

– Mámo, kdy přestane bída a hlad?
„Až otevřou se brány ghetta, dítě…“
– Mámo, kdy se otevřou brány ghetta?
„Až každý člověk bude mít druhého rád.“
– Mámo, kdy to bude, kdy?
„Nikdy, mé dítě, a ghetto zůstane v nás.“

Být arabským vzdělancem v Izraeli Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:06

Sajjid Kašua, Druhá osoba singuláru

Můžeme se toho všeho vzdát? Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:03

K 60. výročí podpisu Římských smluv

Při šedesátém výročí podpisu Římských smluv, které v roce 25. 3. 1957 položily základ Evropské unii, jak ji známe dnes,promluvil 25. 3. 2017 v Evropském parlamentu Esteban González Pons. Mimo jiné pronesl:

Pro homine 2017 / S láskou to není snadné Protestant Pá, 30/06/2017 - 19:02

Je-li láska hodna cti, a především uplatnění v životě, je snad hodnotou. Je však ponejprv skutečností křesťanského života. Její absence zpochybňuje, je-li něco křesťanské, i když se to za takové označuje.