5/2020

Kázání Matěje Opočenského a Jiřího Šamšuly Protestant St, 27/05/2020 - 18:19

Koho potkáváme o Velikonocích? Potkáváme Ježíše. Jak ho potkáváme? Jinak než potkáváme sousedy, lidi v domě, naše blízké…