5/2015

Upřímné tele

Zlatým teletem současnosti se stalo vše, co je autentické a upřímné. Myslet něco upřímně už je na pokraji vtipu. I když Stanislav Gross zemřel, jeho výrok se stal nesmrtelný. Takto nesmrtelné se však nestanou bonmoty jeho spolustraníka. Asi proto, že po tom tolik touží. Proč je pro mne upřímnost tématem? Co mi na ní vadí? Proč ji vidím jako modlu!

Byl Hus pro upalování kacířů?

Někteří lidé s velkým zadostiučiněním tvrdí, že Hus sice odvážně a neústupně bránil pravdu až do smrti, ale přece jen byl dosti naivní a zbytečně tvrdohlavý, protože svou neústupností ničeho nedosáhl, církev nezměnil. A prý se příliš nelišil od svých soudců, protože i on prý schvaloval trest smrti pro kacíře.

Spolek Zikaron – Paměť

Jedna z „Kavárniček“, což jsou pravidelná setkávání seniorů na evangelické faře v Jindřichově Hradci, se konala jednoho dne na jindřichohradeckém židovském hřbitově. Poté, co jsme si dohromady prohlédli hřbitov i výstavu v obřadní síni, začali naši senioři vzpomínat na své přátele, sousedy a spolužáky, kteří jednoho dne prostě zmizeli.

Pro homine 2015 / Nově

Jeden z největších paradoxů křesťanství není ukrytý v rozporných a složitých teologických větách, ale je nepřehlédnutelně očividný každou neděli. Evangelijní zvěst, která se ohlašuje jako Verbum Novum – jako radikálně nové slovo promluvené Bohem ke světu, je zvěstována v neodeznívající ozvěně. V dospělosti si často dokážeme tuto skutečnost zastřít natolik, že ji skoro nevnímáme.

Hutně a chutně 5/2014

Cenu Františka Kriegla za r. 2015 převzal spolek Činoherák Ústí za neústupnost primitivnímu nátlaku, demagogii a likvidačním mocenským manýrám ze strany vedení města Ústí nad Labem. Činoherák Ústí navazuje na tradici Činoherního studia, jež od r. 1972 patřilo k několika málo inspirativním scénám a jež představitelé Ústí n. Labem zrušili v r.