Spolek Zikaron – Paměť

Číslo

Jedna z „Kavárniček“, což jsou pravidelná setkávání seniorů na evangelické faře v Jindřichově Hradci, se konala jednoho dne na jindřichohradeckém židovském hřbitově. Poté, co jsme si dohromady prohlédli hřbitov i výstavu v obřadní síni, začali naši senioři vzpomínat na své přátele, sousedy a spolužáky, kteří jednoho dne prostě zmizeli. Po velmi osobní židovské modlitbě za zemřelé a po chvilce ticha se rozproudila velmi živá diskuze, ze které vyrostl nápad pokusit se o vytvoření důstojného památníku jindřichohradeckým obětem šoa. (Možná se divíte, že přeci není možné, aby v našem městě takový památník nebyl, on je, ale je zastrčený, spojený spolu s památníky ostatních obětí válek a totalit.) A tak jsme se my, mladší členové jindřichohradeckého sboru, rozhodli vzít myšlenku našich starších bratrů a sester za svou a založili jsme spolek s názvem Zikaron, česky Paměť. Přizvali jsme velmi osvícenou radní z našeho města, přizvali jsme odbornici přes židovské hřbitovy a také pana architekta, původem z Izraele, který žije už několik let v naší republice. Ten přišel s nápadem, aby pomník nepřipomínal jen oběti válečného zločinu, ale aby připomněl i naše židovské spoluobčany, kteří v našem městě již od středověku tvořili velmi výraznou komunitu, žili svůj každodenní život a také na sklonku svých životů zde zemřeli. Při plánech na postavení památníku jsme si uvědomili, že vlastně o našich židovských spoluobčanech toho zase tak moc nevíme a že nebude od věci přiblížit v dnešní xenofobní době obyvatelům našeho města i nám samotným nejen oběti holokaustu, ale i obyčejný všední život židovské komunity.

Považujeme za důležité připomenout, že i díky židovské komunitě je naše město takové, jaké je, že kouzelný tzv. „Kozí plácek“ je bývalé centrum jindřichohradeckého židovského města, že zde máme synagogu i spoustu továren a obchodů kdysi založených židovskými podnikateli a spoustu jiných, i nehmotných památek. Rádi bychom vytvořili naučnou trasu, která bude provázet návštěvníky města po židovských domech a památkách, provede je skrze židovské město a dovede je až na židovský hřbitov a k památníku obětem šoa. Tím se spojí a připomene stará i nová minulost židovských obyvatel Jindřichova Hradce.

Zároveň si uvědomujeme, že nejen minulost, ale i současnost židovského národa a jeho kultury je často nepochopena a řadě občanů naší republiky neznámá. A protože víme, kam to vede, když je nám něco neznámé, když v neznámých věcech, kterým nerozumíme či je nechápeme, začneme hledat to, co v nich není, chceme přispět k prohloubení obecného povědomí o židovské historii a kultuře. Proto se spolupodílíme společně s YMCA J. Hradec na přípravě a realizaci vzpomínkové akce PAMATUJ!, která tradičně již 7. března připomenula oběti šoa. V J. Hradci má tato akce vždy dvě části. Nejdříve se čtyři jindřichohradecké pěvecké sbory sejdou na jindřichohradeckém náměstí, kde společně zazpívají tři písně, Hatikvu, státní hymnu Izraele, Shema Jisrael, vyznání víry a Kde domov můj, naši státní hymnu. Po zpěvu písní se pak koná v bývalé židovské synagoze (dnes modlitebně Československé církve husitské) další program, přednáška, koncert apod. Letos to bylo promítání dokumentárního filmu Pavla Štingla O zlém snu. Zájem veřejnosti nebyl tak velký jako v předchozích letech, ale společně s hlavními organizátory, jindřichohradeckou Ymkou doufáme, že to bylo jen tím, že v našem okrese zrovna probíhaly jarní prázdniny.

Abychom otázku židovského národa, jeho náboženství a životního stylu dostali do širší povědomosti ostatních lidí, chystáme spolupráci se základními školami ve městě a připravujeme na září, na dobu svátku Sukot židovský den. Při této akci se budou zpívat židovské písně, jíst židovská jídla a hlavně ukazovat, že ač jiná kultura, jiné náboženství, jsou Židé stále našimi spoluobčany, a to nejen v našem městě či republice, ale i jinde na světě. Doufáme, že skrze aktivity spolku Zikaron můžeme pomoci alespoň trochu zmírnit nepřátelské smýšlení o „jiných“ skupinách obyvatel, kteří žijí ne kolem nás, ale s námi.