4/2006

A v Tylově divadle se aplaudovalo

Člověk se stále cítí mladým, jenže roky přibývají a po šedesátce se stáváte pamětníkem. Bohudíky, doba komunistické totality se nám stala minulostí. Kde kdo sepisuje, jak to bylo. Často se mi při čtení těch i oněch memoárů zdá, že to přece jen bylo poněkud jinak. Každý má zřejmě jinou historickou zkušenost. Každé osobní vzpomínání je subjektivní.

Mamince

Tvé vlasy dávno přikryl sníh,
tělo unavené nasbíranými léty,
hlavu položím do dlaní Tvých,
v očích Ti vykvetou jarní květy.

Stříbrem kvete i hlava moje,
čelo mi rozryly vrásky,
čarovnou moc mají dlaně Tvoje,
do dětství mě vracejí zpátky.

Evropa a její duchovní tvář

– se nazývá publikace, vydaná Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně roku 2005. Podtitul knihy zní Eseje – komentáře – diskuse. Kolem trsu 8 esejů autorů z Evropy, Asie i Ameriky se editorům podařilo shromáždit 49 diskusních hlasů z celé České republiky, z nichž některé se vyjádřily ke dvěma okruhům.