4/2005

PRO HOMINE 2005 / Obrácení: návrat(y) k Bohu i k sobě

Aktuální slovníček biblických pojmů

Známé je slovo „pokání“, je však zavaleno (zaneseno) kontexty i ovzduším, které biblickou myšlenku posouvají, ba přesouvají jinam: do (někdy heroických, jindy masochistických či patologických) církevnicko-obřadních, nebo jen spirituálně-meditačních povodí. Božetěch nesl kříž do Říma, velkolepé, ale co s tím dnes?

Žít bez Boha s Bohem Dietrich Bonhoeffer (4. 2. 1906–9. 4. 1945)

Málokterý přední křesťanský myslitel měl podobnou myšlenkovou odvahu zdvihnout rukavici, kterou tradičnímu křesťanství hodila moderní civilizace a novověká kritika náboženství. Málokterý moderní teolog Kristovy církve měl zároveň takovou občanskou odvahu, která by vyvrcholila tím, že obětoval svůj život na popravišti.

O dvou Lazarech

Za časů církevních otců bývalo zvykem, že se o Květné neděli, na počátku velikonočního týdne, četlo o Lazarovi. Ne o žebrákovi toho jména, o němž vypráví Lukáš, ale o bratru Marty a Marie, o němž mluví Jan. Je to ten mrtvý Lazar, který byl povolán z hrobu – ne ten chudý Lazar, který ležel na prahu domu boháčova.

Hagady 18. století

Arje ben Jehuda Leib z Třebíče

Židovská komunita v Třebíči patřila k nejstarším, v nichž působili židovští písaři a malíři miniatur. (Schubertová sice uvádí, že komunita je nejstarší, je však otázkou, zda malíři provozovali své řemeslo tam, či jako mladí odcházeli do učení jinam.