4/1998

Kázání Jakuba Kellera

Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.

Ámos 8,11–12

O postmoderním naříkání

Nechci se připojit k nářku Pavla Ottera ani Jaroslava Vokouna, protože jsem si už sám samostatně zanaříkal („Konec okurkové sezóny, popř. její začátek“, Protestant 2/97, s. 14). Neznepokojuje mne jejich nářek – mají na něj nárok, jako každý jiný, kdo je alespoň trochu zneklidněn stavem české teologické produkce, tj. všech konfesí.

Odvahou léčit tajná přání

Koncert dobré vůle a porozumění pořádala 21. 3. 98 Česká křesťanská akademie v Kyjově. Díky porozumění místní radnice, kina Panorama Pokorný a řady dalších se tak uskutečnilo výjimečné setkání různých hudebních a duchovních proudů a nahlas se ozvali zastánci otevřenosti a vzájemné tolerance. Mezi proslovy řady hostů byl tlumočen i pozdrav pana prezidenta.

O době Temna

Fialovy Hrozné doby protireformace (Eman 1997) – titul je vzat od Jaroslava Golla – chtějí podat ucelenější pohled na protireformaci v českých zemích, nikoliv snad být dějinami pobělohorského období vůbec. Práce nevychází z prvotních pramenů a nepřináší nové poznatky a údaje.

Dopis ministerstvu spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti

Dopis ministerstvu spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti
České republiky
Vyšehradská 16
Praha 2
120 00

Věc: soudní spor o budovu evangelického sboru v Praze 3-Jarově

Vážení,

obracíme se na Vás jako členové Českobratrské církve evangelické na základě znepokojivých informací o průběhu restitučního sporu, který se úzce dotýká jednoho sboru naší církve.

Hutně a chutně 4/1998

Na přesvědčení Miloše Rejchrta, že v mentalitě našeho domácího katolictví „přetrvává přesvědčení o prospěšnosti sepětí církve s politickou mocí“, se odvolává v článku Neobvyklé pikle Bob Fliedr (Orientace, LN 21.2): „Triumfalismus slyším všude, kde církev dává najevo, že má na skladě něco extra, a kdo to její extrasuper neuznává, že je vůl“.

Touha po chvíli s Pánem Bohem

Aby tě mohli uctívat,

nezbylo jim než

najít tě ve snu,

v oblačném sloupu,

v zemětřesení,

kdovíjak.

 

Já tě tuším za vším ve světě,

ale nacházím jenom kamenitou tmu.

A pak si hraju na to, že rozumím.

 

Ne, nechci, abys mi posílal životopis,

rád bych pár prostých slov

z očí do očí

u sklenky bourbonu