3/2003

Evropa a muslimové

3. Normané

Po ztrátě spojení s vyspělými oblastmi Středomoří, za obecného skomírání obchodu přešlo na Západě peněžní hospodářství zpět k naturálnímu. Teprve arabská expanse dovršila úpadek počatý vpády germánských barbarů.

Vykladačská tradice v pohybu, případ Jób

Základ čtení: Jób na to Hospodinu odpověděl: „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.

Hutně a chutně 3/2003

Poděkování

Vydavatelství EMAN děkuje organizátorům 18. knižního veletrhu LIBRI Olomouc, kteří bezplatně umožnili expozici našich titulů. Poděkování patří i všem, kteří na místě pomohli tuto nabídku uvést v život.

Tomáš Trusina, vydavatel

Motýlí hra Protestant St, 13/12/2017 - 14:37

Motýlí hra, při níž se tančí valčík,
já tě chci a ty mě taky chceš,
motýlí hra, při níž se tančí valčík,
hudba hraje a tanec začíná.

A oni: pálili smrtku a vesele se smáli,
chválili život a bylo jim do tance,
hřáli si lože a s tím životem si hráli,
brázdili moře, aby měli šťastný klid.

A my jsme: