2/2006

Tradicionalisté všech zemí?

Na pobouření, které vzbudila karikatura proroka Mohameda v severských magazínech, a násilnické dozvuky a ekonomické dopady, reagují křesťanští představitelé vesměs s pochopením. Je třeba brát ohled na náboženské cítění druhých. Svobodu slova nelze nadužívat či zneužívat. Cituje se v té souvislosti i zlaté pravidlo: Co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ty jim.

Tóra a exercicie

Bratr jezuita Petr Kolář na kurzu pro faráře ČCE (Praha 23. 1.–27. 1. 2006), jehož pracovní název zněl „Odvaha“, měl chuť i odvahu říci něco o duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly. Živě nás poučil o rozsáhlém systému, který se stává inspirující pro mnohé katolíky i zvědavé evangelíky. Jak mají inspirovat Ignácovy rady evangelíka?

Václav Stratil

Protestantův průvodce po světě českého výtvarného umění / II.

V současnosti působí jako vedoucí ateliéru kresby na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Vystudoval v letech 1970–75 FFUP v Olomouci, katedra výtvarné teorie a výchovy.

Nadace Divoké husy 2/2006

Začátkem února můžete podpořit chráněné dílny Eliáš v Praze. V terapeutických keramických dílnách střediska pracují lidé s tělesným či duševním postižením. Výtěžek sbírky bude použit na nákup myčky na nádobí pro klienty dílny. Příspěvky můžete zasílat na číslo účtu 27000000/2700, var.