2/1996

Kázání Štěpána Hájka 2/1996

Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe. On však jim odpověděl: „Večer říkáte: Bude krásně, je pěkný západ. A ráno: Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků. Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete? Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení, ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo.“ Opustil je a odešel.

Televizi jsem prodal

(a jinou nekoupil)

(rozhovor s Vlastimilem Ježkem, generálním ředitelem Českého rozhlasu)

Po celé zeměkouli se rozprostírá mediální síť, která nenasytně, bez ohledu na kvalitu, žádá stále více informací. Běžný občan je tak zavalován balastem a škvárem. Je v této pasti podprůměrné poptávky polapen také Český rozhlas?

Jeremjáš – Zašeptání spásné bolesti

Tento prorok je nazýván poslem soudu – ohlašoval totiž pád Jeruzaléma. Hierosolima est perdita, konec vlády Davidovců. Velká šance bude zmařena. Jeho současníci nechtějí mít oči k vidění a uši k slyšení. Varování se nijak netklo jejich srdcí. Zůstali lhostejní. Hlas slyšen nebyl, katastrofa se dostavila. Pro Jeremjáše to bylo kruté. Prožíval bědnou hořkost.

Česká evangelická teologie v očích jednoho cizince

Vlastně to byl papež, kdo způsobil větší jednotu uvnitř českobratrské církve evangelické.

Není snad druhá země v Evropě, kde jsou dějiny tolik propojeny se současností, jako v České republice. Pravděpodobně nejpolitičtějším příkladem jsou bolestné dějiny kolem bývalé německé menšiny v Čechách a na Moravě, které tak zatěžují současné česko-německé vztahy.