1/2010

Hutně a chutně 1/2010

Internetový vyhledávač Google ohlásil svůj odchod z Číny. Veřejně udaným důvodem je neochota dále se podílet na cenzuře a útoky čínských hackerů na emailové schránky obhájců lidských práv. Pragmatickým důvodem jsou zřejmě nízké zisky. Každopádně tento krok povzbudil u Číňanů chuť veřejně deklarovat touhu po svobodě informací.

Phowa Josky Vensona

Tibetští buddhisté již po staletí praktikují meditační techniku, která nese jméno phowa. Tato meditace je jakousi přípravou na smrt – procvičováním vědomého umírání, při kterém praktikující přenáší své vědomí do prostoru nad vlastní hlavou, kde se identifikuje s Buddhou Amitábhou.