Nadace Divoké husy 1/2010

Číslo

V první polovině února poletíme s Divokými husami na Sázavu podpořit Dům domácí péče pro seniory v Samopši. Nabízí krátkodobé i dlouhodobější pobyty pro seniory s Alzheimerovou a smíšenou demencí, sklerózou i lehce tělesně postižené. Poskytuje sociální a pečovatelské služby asi sedmdesáti klientům, kteří tu mají možnost využít bohaté nabídky terapeutických programů, rehabilitace a dalších služeb. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 6. do 19. 2. 2010 a jejíž výtěžek bude použit na nákup antidekubitních matrací, polohovacích postelí, křesel a rehabilitačního lehátka pro Domov domácí péče pro seniory.

V druhé polovině února poletíme s Divokými husami na Moravu do Zábřehu podpořit tamní Charitní pečovatelské služby. Jejím záměrem je poskytnout zdravotnickou, sociální a psychologickou pomoc převážně lidem starým, nemocným a opuštěným a umožnit tak žít důstojně svůj život v domácím prostředí, v prostředí na které je člověk zvyklý. Součástí pečovatelské služby je i půjčovna kompenzačních pomůcek. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 20. 2. do 6. 3. 2010 a jejíž výtěžek bude použit na nákup elektricky polohovatelných postelí, roštů a antidekubitních matrací pro půjčovnu kompenzačních pomůcek Charity Zábřeh. Příspěvky můžete posílat na účet 27000000/2700, var. s. 308 pro Domov domácí péče a 309 pro Charitu Zábřeh, či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.