1/2005

PF 2005

Na nebi proti šedi mraků

kroužící siluety ptáků.

Mlčení deštěm ztěžklých lesů

do mlžných dnů na sobě nesu,

když tiše vcházím do soumraku.

V ledových hrotech skryté tání,

nezkrvaví – a přece zraní.

Nevyslovené k vlhkým kládám

do jitřních mlh ze sebe skládám,

když tiše vcházím do svítání.

Pro homine 2005 / aktuální slovníček biblických pojmů

V letošním ročníku najdete 10 biblických pojmů, které bychom si neměli nechat vymazat z paměti. Nepůjde o vyčerpávající studie, spíš stručně a chutně zacílenou připomínku, co ten který pojem v sobě nese, čím dnes oslovuje, provokuje, oč se ochuzujeme, když ho nedbáme. Pro adresáty necírkevní i církevní (pro ty první přece jen o trochu víc) připravuje starozákoník a religionista Milan Balabán.

Pokoj jako harmonie a náprava

Proti mučení, ponižování i vlastní lhostejnosti

Výročí hnutí ACAT v Paříži

Monika Žárská

ACAT znamená Action des chrétiens pour l´abolition de la torture, hnutí křesťanů za odstranění mučení. Vznikl před třiceti lety ve Francii a postupně se rozšířil do více než třiceti zemí světa a jednotlivé „Acaty“ vytvořily mezinárodní federaci: FIACAT. Ten má sídlo v Paříži a zorganizoval ve dnech 2. – 4. prosince 2004 nejprve zasedání svého výboru a poté oslavy letošního výročí.