1/2004

Janovo evangelium přichází do severoamerických kin

Několik měsíců po premiéře na Torontském festivalu přichází do severoamerických kin film Janovo evangelium, který vznikl téměř čtyřicet let po Pasoliniho filmu Evangelium svatého Matouše. Na svět ho přivedl kontroverzní kanadský producent Gart H. Drabinsky. Podobně jako Pasolini, který byl osvíceným komunistou, ani Drabinsky se nehlásí ke křesťanství, ale spíše k židovské filosofii.

Nadace Divoké husy 1/2004

Na první polovinu měsíce února jsme připravili sbírku pro Speciální školu v Tetíně, která zabezpečuje klasické vzdělávání a zájmové aktivity pro děti s kombinovaným postižením ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Co se týče mimoškolních aktivit dětí, kromě zájmových kroužků organizuje škola návštěvy různých společenských akcí, výlety, vycházky do přírody apod.