10/2007

Mozaika

paprsky rozpalujou
vroucí dar
skutečný se rozpadá 
do mozaiky
procesí je tiše
zasněný 
slova se proměnily 
v mlčení

kam míří ta
lidská mozaika
kroky se nedaj
zastavit
v různosti
objevuje neznámý

Pavel Zajíček (Mařenická kniha)

Z redakční pošty 10/2007

Za Zdeňkem Kožmínem

Narodil se 28. 2. 1925 v Hněvicích na okrese Litoměřice. V roce 1949 předložil jako dizertační práci Ústřední principy Rádlovy filosofie. Učil na středních školách ve Starém Jičíně, Břeclavi, Zastávce u Brna. V roce 1967 se habilitoval a v roce 1991 se stal profesorem Masarykovy university v Brně.

Co s výročím

Češi si potrpí na výročí. 6. července 1915 Masaryk vyzval v Ženevě k odboji proti Rakousku, orgánu protireformace. Palachův týden lednu 1989 odstartoval proces, který vyvrcholil 17. listopadem onoho roku. Výročí zde nebyla příčinou historických událostí, ale pouze příležitostí podtrhnout smysl zápasu, který již v existující krisi probíhal.

Má instrumentální hudba místo v protestantských bohoslužbách?

V nedávné době jsem se účastnil několika rozhovorů, které se týkaly bohoslužebného života protestantských církví. Jeden ze zúčastněných hlasů volal po výrazně větším prostoru pro tichou, meditativní modlitbu v rámci bohoslužeb. Součástí takové usebrané modlitby by pak mohla být vhodně zvolená instrumentální hudba, která by se postarala o náležitý „podkres“.

Fantastické pod rouškou všednodennosti (Mircea Eliade, Paměti)

Mircea Eliade umí psát velmi poutavě, a tak se vás při čtení jeho Pamětí – zejména v úvodních partiích – zmocňuje pocit, že se nejedná o paměti, ale o dobrodružný román. S přibývajícími stránkami knihy tento pocit bohužel začne mizet a zhruba od druhé třetiny se z románu se stane poměrně nudný deník.