T.

Hutně a chutně 3/2020

Již před pandemií Řecko uzavřelo uprchlíkům hranice a v rozporu s mezinárodním a evropským právem přestalo přijímat azylové žádosti uprchlíků… Pak přišlo s nápadem všechny nově příchozí zavřít do detence a vracet do země původu. Obojí je ve flagrantním rozporu s mezinárodním právem a prakticky neproveditelné.   Návraty pronásledovaných lidí do zemí typu Íránu nebo Afghánistánu se mohou rovnat rozsudku smrti… v souvislosti s koronavirem se omezuje pomoc občanských organizací a lidí zvenčí pro uprchlíky v řeckých táborech.

Hutně a chutně 1/2020

Lednovým hostem Knihovny Václava Havla byl slovenský evangelický teolog Michal Havran. Takto odpověděl Tvaru na otázku Mohl bys v několika obrazech načrtnout své náboženské myšlení a cítění? „Kresťanstvo je pre mňa symbolom subverzie, nástrojom na spochybňovanie uzurpovaných autorít, istý kognitívny dôkaz transcendencie, metafyzickej súdržnosti a predovšetkým slobody, bratstva a rovnosti. Je to spolu s osvietenstvom a umením náš najstarší a všetkým dostupný materiál, v ktorom môžeme testovať našu slobodu a odvahu.“ (Tvar 2/2017)

Hutně a chutně 9/2000

Pod mottem „Zázraky viditelné jsou daleko menší než zázraky slyšitelné“ se bude konat festival k 250. výročí úmrtí Johana Sebastiana Bacha v Novém Městě na Moravě. Spolu s tamějším sborem ČCE ho pořádá Klub Sluníčko. Na pátek 1. prosince jsou nachystány ukázky Bachovy varhanní tvorby a instrumentální skladby. Sobotní program zahájí přednáška Petra Moréeho, následovat bude barokní komorní orchestr v podání Musica Donum Dei. V neděli budou zpívat drobné kompozice J. S. Bacha spojené pěvecké soubory Vocatus a Brněnský ekumenický sbor. Podrobé informace najdete na adrese

Hutně a chutně 10/2019

„Kdo zkouší upozorňovat na nezbytnost důvěryhodnosti a bezúhonnosti veřejně činných osob, bývá odkázán na relativnost oněch pozitivních hodnot s tím spojených. Co je pravda, dobro, spravedlnost, a vůbec obsah podobných abstraktních pojmů? Odpověď je ale jednodušší, než by se z průběhu takových sofistikovaných polemik zdálo. Ten obsah se totiž vynořuje z každé jednotlivé volby mezi lepším a horším, jakou činíme v konkrétních situacích. Relativní totiž neznamená libovolný, není to argument proti úsilí o správnost volby; naopak.

Hutně a chutně 9/2019

Až se bude připomínat Národní třída 17. 11. 1989, přečtěme si z textu Marie Vatutinové, jak to v současnosti probíhá v Rusku:

Vyšetřovatel posadil Vovu před sebe, mě od nich dále, ani se nám nepodíval do obličeje. Potom se připravil k výslechu. Požádala jsem o vysvětlení, jakého úkonu se teď účastníme. Řekl, že výslechu svědka. A dodal: ještě vám vezmeme vzorek sliznice (sliny) na test přítomnosti narkotik, psychotropních látek a pro určení, jestli nefigurujete v evidenci protidrogového, psychiatrie atd. Řekla jsem, že to neudělá.

Hutně a chutně 7/2019

V pondělí 2. září otvírá své brány dětem nová základní škola Filipka (viz rozhovor v Pt 3/19). Učitelkám i dětem držíme pěsti, ať ostrý nástup zvládnou bez zbytečných zádrhelů, mají dost trpělivosti a velkorysosti na řešení provozních záležitostí i konfliktů a nesrovnalostí, které se tak jako tak objeví. Ať mají lidi ochotné dělat v případě potřeby výhlupy, baví je porady, ale nejsou moc dlouhé a postupně se naplňují sny, s kterými do toho šli. Jako ilustraci tentokrát přinášíme kresbu, kterou Marika Bumbálková vyzdobila vchod do školy.

Hutně a chutně 6/2019

Tradiční koncert neonacistů ve východoněmeckém Ostritz „vysušil“ drážďanský soud, který na festivalu zakázal distribuci alkoholu s odůvodněním, že alkohol by mohl zvýšit „bojový a agresivní“ potenciál akce. K policistům zabavujícím alkohol se přidali i místní občané, kteří před akcí vykoupili plechovkové pivo z místních supermarketů, aby zákaz nešlo obejít. Přímo v ulicích pak proti nacistům protestovalo 2000 lidí.